4 چیز

در زندگی خود هیچوقت چهار چیز را نشکنید.

.................................................اعتماد،

...........................................قول،

..................................ارتباط

و

.........................قلب

. شکسته شدن آنها صدائی ندارد

ولی دردناک است.

 

/ 1 نظر / 10 بازدید
حسین

با حس عجيبي با حال غريبي دلم تنگته پر از عشق و عادت بدون حسادت دلم تنگته گله بي گلايه بدون کنايه دلم تنگته پر از فکر رنگي يه جور قشنگي دلم تنگته پیک آخر [گل]