همین بس

اینجا اگر هم میان آسمان و زمین باشم

وبرای زندگی کردن چیزی نداشته باشم

همین برایم بس است

که نگاهم را 

ذهنم را 

روحم را به تو خیره کنم 

و همین بس که هستی 

خدای آسمانی من........

 

 

/ 0 نظر / 11 بازدید