اقیانوس

  1. انگشتتان را وارد اقیانوس کنید و دوباره خارج کنید آن وقت آب باقی مانده 
    بر روی انگشت شما با آب اقیانوس مقایسه میشود که همان مقایسه زندگی دنیوی و اخروی است

    -حضرت محمد (صلی الله علیه و آله و سلم)
/ 0 نظر / 9 بازدید