پاداش

کسی که صورت مادر خود را ببوسد

......

   

هر کس صورت مادر را ببوسد...


ابن عباس از حضرت رسول اکرم صلى الله علیه و آله نقل

مى کند که : (( ((من قبل بین عینى امه کان له سترا من النار)) ))


هر کسى که میان دو چشم مادرش را ببوسد این عملش سپر و مانعى مى

گردد بین او و آتش جهنم .


و در کتاب شرعة الاسلام آمده که : 
(( ((من قبل رجلى امه فکانما قبل عتبة

الکعبه ))))


هر کسى پاى مادرش را ببوسد گویا آستانه کعبه را بوسیده

/ 0 نظر / 8 بازدید