نور امید

غم که بر پشتم مینشینذ

دیگر توانم را میگیرد 

خم میشوم 

مچاله میشوم

اما 

نا امید نمی شوم

هنور هم از لابلای انگشتانم

نور می آید...

 

 

/ 0 نظر / 3 بازدید