وابستگی مثل

یادت باشه 

همیشه هر جا که میری 

پیش هر کسی که میشینی

زود بهش وابسته نشو 

فکر نکن که مال توئه

چون بعضیا مثل دسته ی صندلی میمونن

معلوم نیست مال تو ئه یا مال بغل دستیت......

 

/ 0 نظر / 5 بازدید