انسان ها جالبند

باور کنید 

جالبیم این روز ها با تمام تلاش دنبال کسی می گردیم 

که قلبی برای دوست داشتن به او بدهیم

اما در همین زمان کم میگذاریم

و وقتی دوستمان میدارند پا در کفش لجبازی میکنیم

و به همین سادگی همه چیز از دست میرود.....

 

 

/ 0 نظر / 9 بازدید