برامون دعا کنید

 صفایی ندارد ارسطو شدن

خوشاپرکشیدن ، پرستو شدن !

توکه پر نداری پرستو شوی ؛

بشین درس بخون تا ارسطو شوی !

فرارسیدن ماه امتحانات دانشگاهی تسلیت باد !

برامون خیلی دعا کنید دوستان.......

 

/ 0 نظر / 26 بازدید