عاشقانه ها

عاشقانه بودن 
تنها داشتن یک یار زمینی نیست

عاشق ترین را 
خدا باید نامید که تنها است اما عاشق همه ی بنده هایش است .

خدایا کاری 
کن عشقت را درک کنیم و عاشقانه تر عاشقت باشیم
 
/ 0 نظر / 5 بازدید