ارزش


این که هر بار

سرت با یکی گرم باشه

دلیل بر ارزشت نیست

آنقدر بی ارزشی

که خیلی ها

اندازه

تو

هستند.....

 

/ 0 نظر / 8 بازدید