لیاقت

یادت باشد همیشه رفتن ها بد نیستند 

گاهی وقتی کسی از زندگیت می رود 

دارد به تو لطف میکنه

او فضای خالی به جای می گذارد

برای کسی که لیاقت آنجا بودن را ذاشته باشد......

 

/ 0 نظر / 2 بازدید