تصاویر آموزنده

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

سختی را تحمل کنید. آینده پر ثمر خواهد بود

احساس نکنید کاری که میکنید رنج است 

زیرا همیشه ذلیلی برای رنج وجود دارد

از خدا بار سبک تر نخواهید بلکه برای پشتی قوی تر تلاش کنید...

/ 0 نظر / 13 بازدید