قاصدک

شب آرزوهاست ... قاصدکی به دست باد دادم 

و عهد بسته ام تا رسیدنش به مقصد 

برایت دعا بخوانم 

نگاهت به آسمان باشد چرا که من 

بهترین آرزوها را برایت به قاصدک سپردم تا به خدا برساند

 

 

/ 0 نظر / 21 بازدید