دفتر نقاشی

معلم برای سفید بودن برگ نقاشی ام تنبیهم کرد

 

و"همه" به من خندیدند...

 

اما من خدایی را کشیده بودم

 

که "همه" میگفتند دیدنی نیست


/ 0 نظر / 4 بازدید