اگر بیایی

اگر بیایی:

به امید لمس سرانگشت عطوفت الهی تو دست خونالود جفا را خواهیم برید.

بر بازوان ستبر وفا بازوبند قهرمانی خواهیم بست و انرا خواهیم بوسید.

قلب وجان و روح عزیز خود را به پایت بی مقدار خواهیم کرد

پس بیا ای نازنین بیا و ابر سخاوتت را بر ما ببار

 

/ 0 نظر / 5 بازدید