دلم تنگ است


پنجره ی باران خورده ات را باز کن

چند سطر پس از باران

چشمهایم را ببین که هوایت دیوانه شان کرده

دلم برایت تنگ است 

خدای من......

 


/ 0 نظر / 5 بازدید