دوستت دارم

وقتی آسمان خورشید را به زمین هدیه میدهد 

وقتی عطر سپیده دم غنچه ها را بها میبخشد

من دو چشمم را باز میکنم 

تا زندگی را به خاطر عشق به او ادامه دهم 

چون اوست که با طلوع هر خورشید زندگی را عاشقانه در اختیارم میگذارد

تا شاید بگویم . . . . . . دوستت دارم  خدا  

/ 1 نظر / 3 بازدید
یه دوست

بدون خرید CD یا سرمایه گذاری از اینترنت درآمد کسب کنید حداقل 500 هزار تومان در ماه کاملا قانونی ( شرکت ثبت شده ) 7 سال سابقه