خدایا... شبیه بادکنکی شده ام....

از بغض هایی که به اجبار فرو داده ام.....

التماس میکنم....

فقط یک سوزن!!!!

تکه تکه شدنم با خودم.....

 

 

/ 0 نظر / 2 بازدید